Bel Roderick Volz: +31 (0)6 83 65 35 61 - Email: info@recruitmentinprogress.nl

Privacy & Disclaimer.

Inleiding
RECRUITMENT IN PROGRESS is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt RECRUITMENT IN PROGRESS over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. RECRUITMENT IN PROGRESS garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy en belangen van alle betrokkenen. RECRUITMENT IN PROGRESS betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door RECRUITMENT IN PROGRESS wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Kandidaten
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van RECRUITMENT IN PROGRESS en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich inschrijven. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. RECRUITMENT IN PROGRESS gebruikt deze informatie om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Informatie wordt alleen doorgegeven na voorafgaand overleg met de u. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Kandidaten mogen altijd weten welke informatie RECRUITMENT IN PROGRESS over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan per email een verzoek worden ingediend bij RECRUITMENT IN PROGRESS.

Algemeen/website
RECRUITMENT IN PROGRESS blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan RECRUITMENT IN PROGRESS de website blijven optimaliseren. RECRUITMENT IN PROGRESS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat RECRUITMENT IN PROGRESS vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. RECRUITMENT IN PROGRESS kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van RECRUITMENT IN PROGRESS anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. RECRUITMENT IN PROGRESS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Back to Top